luni, 30 aprilie 2012

Se va arăta...

Se va coborî aproape de oameni zboruril păsărilor şi umbletul norilor. Atât de aproape vor fi că unii vor atinge cu mâna fâlfâitul aripilor. Nu cei înalţi, ci doar aceia care vor avea uşurinţa de a nu trebui să-şi plece capul în faţa propriilor fapte. Şi nu se vor mai vedea mulţi care să-şi mai poată da "Bună ziua!".
Se vor adânci atât de mult izvoarele că rădăcinile copacilor vor scormoni şi mişca pământul pentru a sorbi o picătură de trebuinţă în viaţa lor. Iar roua nu va mai avea de unde să fie strălucitoare în zori. Ea se va opri în palma celor cu fruntea îndreptată spre înainte, pentru a le potoli setea. Ceilalţi vor încerca să sape prin mlaştinile uscate chiar pe tălpile lor, pentru a găsi un ochi de apă. Şi se vor înălţa dealurile atât de sus că uscate vor fi, cât timp va fi să fie arşiţă dogoritoare şi cât cei ce vor căuta a fi una cu colbul câmpurilor pustiite vor încerca să se strecoare deasupra norilor.
Va fi furtună uscătoare pe creştetul munţilor spre a secătui izvoarele de curgere spre mările care se vor ridica deasupra malurilor. Iar când vor ajunge la un lat de mână de casele cele mari, atunci se vor înfrăţi cu tălpile norilor ce vor slobozi fulgerele care să liniştească zbaterile celor care nu îşi lasă gândurile să plece în adâncul apelor spre a-şi limpezi sufletul.
Atunci va fi vremea în care se vor arăta cei ce de deasupra tuturor, apelor, munţilor, oamenilor, norilor şi Cerurilor, stau de veghe la cele ce oamenii îşi fac unul altuia, fără păsare şi fără ţinere de seamă că din aceeaşi dorinţă sunt la un loc, că vrutu-s-au mai mult decât gâze sau necuvântătoate tocmai pentru a-şi arăta rostul, locul şi motivul de păşitori însufleţiţi pe Pământ. Cerurile şi Pământul se vor prinde de mână, după atâtea şi atâtea vieţi în care s-au lăsat pângărite de cei pe care i-au crezut că vor ţine să fie mai mult decât au fost.
Îşi vor da mâna şi vor învălui în robă sau zeghe pe fiecare, după cum îi sunt Acum, Aici, faptele, vorbele sau gândurile.
Se vor arăta cei care ştiu de ce judecă şi toate legile ce au fost călcate sau strâmbate vor fi ştiute de cei care de ele vor fi arătaţi ca făptuitori de păcate. Ceea ce era cândva mai neştiut, se va arăta tuturor. Ca să se ştie, pentru totdeana...

Niciun comentariu:

Flag Counter