miercuri, 29 februarie 2012

Lumină prin lumini

Nimic nu se schimbă mai repede decât viaţa. Totdeauna, sunt toate legate de timp. Timpul există doar pentru forme, nu are, nicidecum esenţă pentru conţinuturi.
Când toate ajung să se înghesuie în unghere, retuşurile sunt imposibile. Doar adunând tot ceea ce s-a creat, spre a fi aruncat, poate să lase loc la ceea ce aşteaptă să vină. Noroiul care stă prea mult începe să devină plin de împotriviri ale vieţii, să ucidă prin mirosul a ceea ce în timp s-a adunat în el, să facă fără dorinţe orice privire. Nici gheaţa nu dă mai multă lumină dacă ţine prea mult încorsetată apa vieţii; ea o împietreşte.
Toate stau pe muchii tăietoare e cuţit, doar viaţa poată tăia muchia, doar ea poate să nu se lase tăiată. După modele care n-au fost niciodată însufleţite, oameni îndărătnici s-au pus să pună mâna pe cuţit şi să îl mişte, ca să devină tăietor a ceea ce nu se lăsa tăiat prin propria-i existenţă. Şi l-au mişcat mai prin faţă, la vedere, mai prin spate, nevăzut.
S-au tăiat multe vieţi care s-au vrut să se lase tăiate, căci ele cuţite tăietoare au mişcat pentru alţii. Dar când viaţa a mustit în cei de pe muchia străfulgerător de tăietoare, aripi nevăzute şi trimişi ce doar trecerea timpului i-au însufleţit, au întors cuţitul spre mişcătorii lui.
Nouă lumini pe ceruri se aprind când viaţa spală noroiul şi topeşte gheaţa. E una a începutului, e una a sfârşitului şi între ele sunt celelalte, cele care definesc întregul. Se-aprinde greu prima, se stinge la fel de greu ultima, dar celelalte rămân şi se tot aprind pe rând, să dea de ştire că nici un cuţit nu poate lumina mai tare decât candela ce la fiecare numărătoare se stinge ca să aprindă pe cea care vine să lumineze cu tot ceea ce poate să-i dea definitoriu, marea Lumină.
Aşa a venit, cum va veni mereu, Soarele Luminii, cel care topeşte gheaţa iar apa gheţii spălă noroiul. Strălucitoarea lamă a cuţitului şi-a aplecat muchia nevoind să mai facă să curgă sânge, căci Cerul a trimis sânge nou, plin de luminile ce se aprind... Iar lama tăietoare se va topi şi ea în apa ce se va scurge înspre neîntoarcere.

Niciun comentariu:

Flag Counter