joi, 28 februarie 2013

Cu spatele la înainte

Lozul câştigător este mereu dorinţă a celor care altfel nu cred că pot să câştige, decât având noroc. Aşa caută ei cunoaşterile drumului spre înălţare, o cheie de boltă a împăcării cu sine şi împlinire a destinului măsluit de gândurile purtate în buzunarul de la spate al hainelor de paradă. Şi toată căutarea se face în deplină concordanţă cu neînţelegerea motivului pentru care adevărul nu a îmbrăţişat niciodată mai mult decât o singură cunoaştere.
E tot mai uşor de văzut cât de mult contează pentru tine adevărul, câte mai ţii minte din clipele în care se învârtea sub tine pământul, într-un sens, şi, deasupra ta, cerul, în celălalt sens... Vorbeam despre una, despre alta, vorbeam despre Cer şi despre Pământ... Vorbeam de mai de multe, că şi Legile Cerului şi Legile Pământului, au, dincolo de ceea ce vrem să credem noi, adevăruri care nu se supun gândurilor oamenilor, ce-şi au cuprindere, de la om la om, mai mică ori mai mare. Doar noi putem să fim prizonieri ai noştri, ai propriilor închipuiri dar, mai ales, neputinţei şi fricii care ne împing, de le dăm crezare, în groapa minciunii, pierzătoare de suflet.
N-am stat să număr, nici ţie nu ţi-a fost la-ndemână să ţii numărul clipelor în care te-ai lăsat pierdută de îndemnul sufletului, căzând în patimile deznădăjduite ale dorinţelor înfuriate de neadevărul ce tu îl numeai împlinire şi, când trăiai aminitirile ce nu s-au putut uita în locul micimii faptului lumesc, dăruire, ori semn de preţuire. Atât a fost îndeajuns umbrei ce sta mereu la pândă, şi, încăpăţânată, nu voiai să crezi că pândă vieţii tale-ţi stă, şi nu e nicidecum vestitor, nicidecum semn din trecuturile pe care, cu sârg şi osârdie, fără drept, căutai să le ştii întru totul şi să le cunoşti toate amănuntele. Prea marea-ţi dorinţă de a fi adevăr ceea ce se refuza a fi drept şi frumos, ceea ce ai fi vrut să fie măcar drept, dacă nu putea fi şi frumos, ţi-a luat dreptul de şti înainte de a crede...
Unde ţi s-a năruit încrederea în tine, pe care drum vei fi avut de mers şi te-ai răzgândit, nu mă apuc să caut. Va fi greu să tragi după tine, cale lungă, toată adunătura de care acum te ţii scai, crezând că poţi să descâlceşti iţele care n-au întors niciodată, nici pe faţă, nici pe dos, urzeala care trebuia să lege trainic ţesătura covorului pe care paşii să se lase singuri duşi spre viitor. Futunilor le poţi face faţă, dar oare cum îţi vei putea curăţi tălpile de noroi, dacă te vei trezi, dintr-o dată, singură în arşiţa soarelui şi în bătaia vântului înfierbântat de atâtea zvârcoliri?
Ţintesc spre noi gândurile celor ce se tem că pot să fie văzuţi în goliciunea lor sfidătoare şi mult cutezătoare, plină de semnele războaielor pe care le vor pornite cu oricine, de dragul gloriei şi admiraţiei pe care o caută, spre a-i îmbrăca şi a le ascunde, cât se poate de mult, micimea atotcuprinzătoare. Tocmai înspre acolo ţi-ai îndreptat privirea, crezând că vei putea răzbate, neatinsă, prin hăţişul capcanelor de tot felul, puse în aşteptarea oricărui vânat. Şi tocmai într-o capcană ai căzut... iar acum, crezând că mergi spre mai departe, te laşi sedusă de strălucirea rece a întunericului. De-atâta întunecime în juru-ţi, nu bagi de seamă că te-ai întors cu spatele spre înainte...
Abisul vieţii noaptea te-nconjoară... Şi ţi se vor arăta drumuri pe care îndemn să mergi vei avea... Nu va fi nimic nou, dar, ca să ţi se pară ţie ca nou, vorbe înţelepte şi de laudă-ţi vor fi spuse în faţă. Până când, singură trezindu-te în adâncuri de umbră, te vei întreba când ţi-au rămas vorbele mute şi când auzul vorbelor mele ţi-ai pierdut... Atunci, abia atunci, vei şti de ce acum, eu, simţind strânsoarea vălului ce ţi se pune pe ochi, îţi spun vorbe, care nu mai sunt nici înţelegătoare, nici căutătoare de nevinovăţii, care nume doar nu îţi rostesc, despre toată durerea opreliştilor drumurilor tale înspre mine şi piedicilor drumurilor mele înspre tine. În singurătatea umbrelor, vei căuta să uiţi ceea ce acum crezi că-nveţi spre a cunoaşte şi te vei întoarce să reînveţi a recunoaşte. Umblând spre cunoaştere, mă vei regăsi.

Niciun comentariu:

Flag Counter