marți, 3 iulie 2012

Spre cer, liberi...

Nimeni nu ni se mai poate opune. Nimic nu ne mai poate opri. Totul e scris şi înscris în noi. Este rostuit aşa cum o frază spusă de un cuoscător al tainelor vieţii are înţelesuri date chiar şi de semnele de punctuaţie, semne care, normal dau sensul de neschimbare frazei. Stau faptele în noi precum cuvintele înţeleptului care şi dacă nu-şi poate rosti vorbele, ele ajung să se întâmple, fără ca cineva să se poată opune, căci el este doar un rostitor a ceea ce necunoscutul de azi al oamenilor îl transmite oamenilor. Nici dacă cei temători de vorba lor l-ar ucide, nici dacă în temniţe secrete l-ar închide, vorbele lui trec spre facere de fapte şi spre împliniri de porunci ale destinului. Stau cuvintele în tăcere, stau faptele în aşteptare.
În spatele tăcerii suntem noi, doar că acum s-a vrut să ne fie glasul sterp pentru ca faptele să rămână aşezate pe rafturile prăfuite ale aştepării, dosită de cuvintele spuse cu năduf, lovite de rafale de fulgere luate cu de-a sila din altarele menite să unească şi nu să dezbine, pe furiş. Suntem noi iar faptele stau în butoiul cu pulbere ce va exploda în curând, obligând la grabnică întâmplare şi execuţie a stagnării în piaţa publică, unde se vor arăta feţele ce acum se cred făcătoare de minuni şi iertătoare de greşeli.
O pasăre a cerului s-a coborât azi... În mine au început să se zvârcolească nefaptele, netimpul, necuvintele. Ele există, doar şi-au pus în faţă negaţia ca să-mi arate că mi se vor împotrivi şi mie de nu am de gând lor să mă supun. Mi-au vorbit prin fâlfâitul din aripi al păsării ce s-a aşezat în faţa ochilor mei, arătându-mi rostul apusului şi dorinţa răsăritului. Şi mi-a mai arătat că deja, spre cer, liberi putem urca. Spre cer ni-i deschis drumul, însă tot înspre viitor, aici, a arătat că e calea.
Vorbele înţeleptului rămân peste timpuri şi peste vremuri. Noi avem să fim pentru totdeauna...
Eu, faptelor, timpului, cuvintelor, le dau dreptul de a fi. Eu sunt fapta care le va da dreptul de a-şi pierde nedorita negaţie.

Niciun comentariu:

Cititori frecvenţi:

Google Followers: